Keleivių ir moksleivių vežimas

Keleivių ir moksleivių vežimas

Informacija ruošiama

Autobusų nuoma

autobusų nuoma

Autobusų ir mikroautobusų nuoma kelionėms Lietuvoje. Šiuo metu galima nuomotis autobusus nuo 10 iki 50 sėdimų keleivių vietų.

Dėl kainos teirautis:

Elektroniniu paštu:
astotis@plungesap.lt;  vadybininkas@plungesap.lt

Telefonu:
+370 448 52892
+370 616 30687

Reklama ant autobusų

reklama ant autobusų

Reklama ant autobuso – efektyvus būdas būti matomiems didelei žmonių auditorijai. Siūlome įmonėms reklamuoti savo produktus, paslaugas ar renginius ant autobusų ir troleibusų išorės ir transporto priemonių viduje.

Dėl reklamos kainos teirautis:

Elektroniniu paštu: info@plungesap.lt

Telefonu: +370 448 53753

Siuntos autobusais

siuntos autobusais

Smulkios siuntos autobusais gabenamos į visus Lietuvos miestus.

Jums reikia atvykti į Plungės autobusų stoties siuntų skyrių, palikti savo siuntinį ir artimiausiu autobusu siunta bus pristatyta į Jūsų nurodytą miestą. Jei Jūsų nurodytame mieste nėra siuntų terminalo, siuntą reikia pasiimti nustatytu laiku pas autobuso vairuotoją. Siuntos siuntų terminaluose yra saugomos iki 30 parų.

Tikslias siuntų kainas ir laikus sužinokite svetainėje www.siuntosautobusais.lt. Svetainėje taip pat galite sekti savo siuntą, susikurti siuntos kvitą ir taip greičiau ją išsiųsti. 

UAB „Plungės autobusų parkas“ siuntų gabenimo įkainiai

Galioja nuo 2023-12-11

SIUNTŲ GABENIMO MARŠRUTINIAIS AUTOBUSAIS LIETUVOJE ĮKAINIAI

Siuntos rūšis

Iki 100 km

101-200 km

201-300 km

301-400 km

Siunta iki 200 g

2,10 €

3,00 €

3,00 €

3,00 €

Siunta iki 1 kg

2,80 €

4,20 €

4,20 €

4,20 €

Siunta 1-5 kg

3,50 €

4,90 €

5,50 €

5,50 €

Siunta 5-10 kg

4,30 €

6,00 €

6,00 €

6,00 €

Siunta 10-15 kg

5,10 €

7,20 €

7,90 €

7,90 €

Siunta 15-20 kg

8,90 €

10,90 €

11,20 €

11,20 €

Siunta 20-25 kg

12,50 €

13,90 €

14,20 €

14,20 €

Siunta 25-30 kg

13,90 €

15,90 €

16,90 €

16,90 €

Kelių pakuočių siuntų kainos

30-40 kg

16,50 €

18,50 €

18,50 €

18,50 €

40-50 kg

21,00 €

24,50 €

24,50 €

24,50 €

50-60 kg

27,50 €

30,50 €

30,50 €

30,50 €

Kainos nurodytos su PVM 

KITI MOKESČIAI

Negabaritinės siuntos mokestis Lietuvoje

6,00 €

Siuntos saugojimo mokestis

0,30 €/diena

Dviračio saugojimo mokestis

2,00 €/diena

Dviračio pervežimas 

15,00 €

Kainos nurodytos su PVM

 1. Kelių pakuočių siuntoms kaina skaičiuojama pagal bendrą siuntų svorį.
 2. Maksimalus vienos pakuotės svoris-30 kg.

BENDROSIOS SIUNTŲ GABENIMO TAISYKLĖS

 1. Taisyklėse vartojamos sąvokos:
  • Siuntos autobusais – įmonė naudojanti „Siuntos Autobusais“ prekinį ženklą ir teikianti siuntų pervežimo paslaugas.
  • Siunta – vieno siuntėjo vienam gavėjui siunčiama viena ar daugiau pakuočių, aprašytų siuntą lydinčiame popieriniame arba elektroniniame dokumente.
  • Pakuotė – vienas vienetas (vokas, dėžė, rulonas ir pan.) tinkamai supakuotų, sužymėtų daiktų.
  • Siuntėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perduodantis vežti tinkamai paruoštą siuntą jo nurodytam gavėjui.
  • Gavėjas – juridinis ar fizinis asmuo, kuris yra nurodytas ant siuntos pakuotės ir siuntą lydinčiame dokumente kaip asmuo turintis teisę gauti vežamą siuntą.
  • Paslaugos užsakovas – fizinis arba juridinis asmuo užsakantis bet kokias Siuntos autobusais paslaugas savo ar trečiųjų šalių vardu.
  • Dviratis – dviratė transporto priemonė, ne sunkesnė nei 18 kg, neišardyta bei tinkama vežti specialiose dviračių kabyklose, esančiose autobuso išorėje.
  • Siuntos kvitas – siuntos popierinis arba elektroninis dokumentas, patvirtinantis siuntos priėmimo, vežimo ar išdavimo faktą.
  • Duomenų valdytojas – įmonė teikianti siuntų pervežimo paslaugas bei sauganti siuntų duomenis.

 

 1. Bendrosios siuntų gabenimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Siuntos autobusais Siuntėjui, Gavėjui ir paslaugos užsakovui teikiamų siuntų pervežimo paslaugų pagrindas. Taisyklės taikomos visiems asmenims, besinaudojantiems  Siuntos autobusais teikiamomis paslaugomis. Paslaugos užsakovai privalo susipažinti su šiomis taisyklėmis ir vadovautis jomis ruošiant siuntas ir užsakant paslaugas. Paslaugos užsakovai taip pat privalo pasirūpinti, kad užsakymus pateikiantys jų darbuotojai, klientai ar kiti įgalioti asmenys susipažintų ir vadovautųsi šiomis taisyklėmis. Siuntos autobusais pasilieka teisę keisti šias paslaugų teikimo taisykles. Naujausia galiojanti taisyklių versija skelbiama siuntosautobusais.lt.
 2. Siuntėjas atsako už tinkamą siuntos pakuotę ir teisėtą turinį. Siuntėjas privalo siuntos turinį supakuoti pagal pakavimo nurodymus, skelbiamus siuntų pakavimo patarimuose. Siuntos pakuotė turi apsaugoti nuo sugadinimo ir nedaryti žalos kitiems siuntiniams, transporto priemonėms, aplinkai ir žmonių sveikatai. Pakuotė turi būti tokia, kad joje esantys daiktai būtų apsaugoti nuo sugadinimų ją vartant į visas puses, kratant, stumiant, pakuotei nukrentant iš nedidesnio nei 0,6 metro aukščio. Esant netinkamam įpakavimui, Siuntos autobusais neatsako už saugų siuntos transportavimą, nekompensuoja klientui patirtų nuostolių ir gali pareikšti klientui pretenziją, dėl Siuntos autobusais ar tretiesiems asmenims padarytos žalos.
 3. Draudžiama siųsti daiktus, medžiagas ar produktus, kurie gali sukelti pavojų žmogaus sveikatai, aplinkai ar turtui, taip pat daiktus, uždraustus siųsti Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais. Taip pat negalima siųsti:
 • radioaktyvių, sprogių, ėdžių, nuodingų, degių, šalčiui neatsparių, stipraus kvapo arba tepių medžiagų;
 • nesandariai uždarytų ar dužių talpų su skysčiais;
 • greitai gendančių maisto ir ne maisto produktų;
 • pinigų, obligacijų, monetų, brangiųjų metalų ir brangiųjų akmenų, vertybinių popierių, antikvarinių daiktų, asmens dokumentų;
 • gyvų gyvūnų, paukščių;
 • tinkamai neįpakuotų aštrių ir pjaunančių daiktų,
 • narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
 • sprogmenų, ginklų, šaudmenų ir jų dalių.

 

Kilus įtarimui dėl siuntos turinio, taip pat atrankos būdu siuntų skyriaus darbuotojai turi teisę patikrinti siuntos turinį ir nepriimti siuntos.

 1. Dūžtančios, trapios, greitai gendančios ir neatsparios temperatūrų svyravimui bei transportavimui siuntos yra pervežamos Siuntėjo rizika, t. y. Siuntos autobusais už šias siuntas neatsako.
 2. Gavėjas privalo priėmimo metu dalyvaujant Siuntos Autobusais darbuotojui apžiūrėti siuntos pakuotes. Pastebėjęs pakuotės pažeidimus, Gavėjas turi tai pažymėti siuntos kvite. Siuntos Autobusais neprisiima jokių įsipareigojimų dėl siuntos ar jos dalies sugadinimo, jeigu siuntos priėmimo metu nebuvo apie tai įrašyta siuntos kvite.
 3. Esant techninėms galimybėms, autobusais vežami dviračiai. Vežami dviračiai turi būti švarūs ir techniškai tvarkingi. Nuo dviračio privalo būti nuimta visa papildoma, kelionės metu galinti nukristi įranga, t. y. vaikų kėdutės, daiktų krepšiai ir kita.  Dviračio rėmas, sėdynė ar kitos transportavimo metu galinčios būti pažeistos dalys, privalo būti apsaugotos nuo pažeidimų atitinkama pakuote.  Autobusais nevežami elektriniai, motoriniai, triračiai, BMX dviračiai. Dviračio vežimas apmokestinamas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką. Jei dviratis išardytas, arba netinkamas vežti specialiose dviračių kabyklose – kaina skaičiuojama kaip standartinei siuntai – atsižvelgiant į svorį bei gabaritus.
 4. Siuntėjas privalo pateikti šiuos duomenis: Gavėjo – miestas, vardas, pavardė, kontaktinis telefonas; Siuntėjo – vardas, pavardė, miestas, kontaktinis telefonas. Siuntėjas atsako už nurodytų duomenų teisingumą.
 5. Siuntėjas privalo informuoti Gavėją apie siuntos atsiėmimo vietą, laiką bei sąlygas nepriklausomai nuo to ar Gavėjas yra gavęs SMS žinutę apie siuntos atsiėmimo sąlygas. SMS žinutė Gavėjui siunčiama ne visuose miestuose ir yra tik informacinio pobūdžio. Ji nėra būtina norint atsiimti siuntą
 6. Siuntėjo ir Gavėjo duomenys saugomi iki 6 mėnesių nuo jų surinkimo dienos ir sunaikinami be atskiro Duomenų valdytojo direktoriaus įsakymo ir/ar komisijos akto. Už savalaikį ir tinkamą duomenų sunaikinimą atsako Duomenų valdytojas arba jo įgalioti asmenys.
 7. Pervežimui priimamos siuntos, sudarytos iš vieno ar kelių pakuočių, ribojant vienos pakuotės svorį iki 30 kg. Pakuotės dydis gali būti ne didesnis kaip 100 x 50 x 30 cm arba bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma ne didesnė kaip 180 cm.
 8. Siuntos, viršijančios 11 punkte nurodytus išmatavimus vadinamos negabaritinėmis siuntomis. Už negabaritinių siuntų, kurių bendra trijų dydžių (ilgis, plotis ir aukštis) suma neviršija 250 cm, o viena iš kraštinių ne didesnė kaip 70 cm ir reikalaujančių specialių transportavimo sąlygų, pervežimą taikomas papildomas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką nustatytas mokestis.
 9. Siunta turi būti pristatyta į siuntų skyrių ne vėliau kaip likus 30 min. iki norimo reiso išvykimo.
 10. Siuntėjas gali pasirinkti siuntos išsiuntimo iš siuntų skyriaus laiką pagal siuntų skyriaus darbuotojų pasiūlytą išvežimo grafiką. Siuntėjas privalo įsitikinti, kad siuntos kvite nurodyti duomenys yra teisingi. Bet kokie šių duomenų pakeitimai yra galimi tik Siuntėjui atvykus į siuntų skyrių, turint su savimi siuntos kvitą ir pakeitimus patvirtinus parašu naujai sukurtame siuntos priėmimo dokumente. Siunčiant siuntą yra įforminami siuntos dokumentai bei atspausdinami pinigų priėmimo dokumentai.
 11. Įforminus siuntos dokumentus ir klientui persigalvojus siųsti siuntą, siunta grąžinama klientui. Už aptarnavimą ir dokumentų įforminimą mokamas aptarnavimo mokestis, kuris nustatomas pagal partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką , skaičiuojant procentinę siuntimo kainos dalį.
 12. Sąskaita-faktūra išrašoma tik tam Siuntėjui / Gavėjui , kuris nurodytas ant siuntos ir ant užpildyto siuntos kvito yra įrašytas kaip Siuntėjas / Gavėjas.
 13. Siuntėjas turi teisę papildomai apdrausti savo siuntą, mokėdamas 10 % mokestį nuo norimos draudimo sumos.
 14. Siuntėjas arba Gavėjas turi teisę pateikti pretenziją dėl pakuotės sugadinimo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos pristatymo dienos, dėl siuntos praradimo – per 10 (dešimt) darbo dienų nuo siuntos išsiuntimo dienos. Jei per nurodytą laiką pretenzija nėra pateikiama, laikoma, kad pakuotė buvo pristatyta ir nesugadinta.
 15. Nesant papildomam draudimui, siuntos dingimo ar sugadinimo atveju, Siuntos autobusais atsako prieš Siuntėją arba Gavėją iki dešimteriopos siuntos persiuntimo mokesčio sumos. Siuntos autobusais neatsako už netiesioginius nuostolius, įskaitant pajamų arba pelno praradimą, išlaidas kitoms transporto priemonėms, bei neturtinę žalą.
 16. Laikoma, kad tarptautinė siunta dingo, kai paskirties vietos nepasiekė per 30 dienų, valstybės viduje – per 4 dienas.
 17. Siuntos autobusais atleidžiama nuo atsakomybės, jeigu savo įsipareigojimų neįvykdė arba juos įvykdė netinkamai dėl nenugalimos jėgos. Nenugalima jėga yra: potvynis ir kitos neįprastos oro sąlygos, gaisras, žemės drebėjimas ir kitos gamtos stichijos ir nelaimės; transporto kamščiai; transporto priemonės gedimas, priverstinis stovėjimas ar vėlavimas atvykti dėl kelio darbų ar dėl avarijos įvykęs maršruto pakeitimas; grobimas, teroro aktai ir jų sustabdymo veikla, neramumai, streikai, karas, valstybinių organų veikla ir kitos neįprastos aplinkybės.
 18. Dėl objektyvių priežasčių negalint pristatyti siuntos į paskirties punktą, siunta grąžinama į pradinį siuntų skyrių , kur, suderinus su Siuntėju, organizuojamas išsiuntimas kitu autobusu.
 19. Siunta, kuri buvo vežama į tarpinį miestą, neturintį siuntų skyriaus  ir kuri nebuvo laiku atsiimta iš autobuso, yra grąžinama į Siuntėjo stoties siuntų skyrių. Siuntėjui pinigai už pervežimą negrąžinami, o pakartotinis pervežimas atliekamas tiktai iš naujo apmokėjus pagal nustatytą tarifą.
 20. Gautos iš kitų terminalų siuntos atiduodamos tik Gavėjui arba asmeniui, turinčiam Gavėjo pasirašytą raštišką įgaliojimą. Atsiimant siuntą būtina pateiktį galiojantį asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kurio duomenys įrašomi į siuntos kvitą. Įmonėms skirtos siuntos atiduodamos tik asmenims, turintiems galiojantį įmonės darbuotojo pažymėjimą su nuotrauka arba pateikus įmonės išduotą įgaliojimą ir asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Karantino metu – atsiimant siuntą neimamas kliento parašas, vietoje to, nurašomi paskutiniai 4 dokumento numerio skaitmenys.
 21. Į terminalą atvežtos siuntos ir dviračiai nemokamai saugomi dvi darbo dienas; šventinės ir savaitgalio dienos neapmokestinamos, o už kiekvieną sekančią darbo dieną, saugant siuntą ar dviratį, mokamas papildomas pagal kiekvieno partnerio/autobusų stoties siuntų skyriuje galiojantį kainininką nustatytas mokestis.
 22. Neatsiimtos siuntos terminale saugomos 20 dienų. Vėliau siuntos grąžinamos į pradinę Siuntėjo stotį. Jei į pradinę stotį grąžintos siuntos Siuntėjas neatsiima 3 mėnesius po siuntos grąžinimo, siunta utilizuojama.
 23. Siuntos autobusais taisyklės galioja ir siunčiant ar gaunant siuntą iš miesto, neturinčio siuntų skyriaus.
 24. Visoms siunčiamoms siuntoms įstatymu nustatyta tvarka ir numatytais atvejais gali būti atliktas valstybės įgaliotos institucijos muitinis patikrinimas. Tikrinimo proceso metu siuntoje radus draudžiamų daiktų, daiktai gali būti sulaikomi teisės aktuose nustatyta tvarka. Dėl daiktų, kurie buvo siunčiami nesilaikant „Bendrųjų siuntų gabenimo taisyklių“  ir draudimų siųsti teisės aktuose numatytus uždraustus daiktus, Siuntos autobusais neatsako. Dėl nepagrįsto ar neteisėto siuntos sulaikymo ir iš to atsiradusių nuostolių Siuntėjas privalo kreiptis į muitinės patikrą atlikusią instituciją.
 25. Siuntėjas ir Gavėjas turi teisę gauti informaciją apie paslaugos teikėjo surinktus duomenis apie Siuntėją, pateikti pastabas ir pataisymus paslaugos teikėjui apie turimos informacijos klaidas, jeigu šis raštu kreipiasi su prašymu suteikti tokią informaciją.
 26. Paslaugos teikėjas įsipareigoja Siuntėjui ir Gavėjui suteikti informaciją apie turimus Siuntėjo ar Gavėjo duomenis. Esant poreikiui keisti šiuos duomenis.
 27. Siuntimo paslaugos metu gautus asmens duomenis gali tvarkyti tik Duomenų valdytojo direktorius arba jo įgalioti asmenys, kurie turi būti supažindinti su asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais ir pasirašytinai įsipareigoję jų laikytis. Asmeninė informacija apie Siuntėją ir Gavėją (vardas ir pavardė; miestas; kontaktinis telefonas) yra konfidenciali ir prieinama tik darbuotojams, atliekantiems siuntimo paslaugą.
 28. Duomenys tvarkomi naudojant priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
 29. Siuntėjo ir Gavėjo duomenys renkami ir saugomi siuntimo paslaugas teikiančių asmenų nustatyta tvarka.
 30. Siuntėjui ir Gavėjui po paslaugos suteikimo gali būti išsiųsta trumpoji sms žinutė su prašymu įvertinti mūsų teikiamas paslaugas.

Bagažo saugojimas

bagažo saugojimas

Bagažas priimamas ir išduodamas Plungės autobusų stoties kasoje kasdien nuo 05:30 iki 18:00 val.

Už kiekvieno rankinio bagažo vieneto saugojimą dienai imamas 0,58 Eur mokestis. Priimtas saugoti bagažas turi būti tvarkingai supakuotas.

Bilietai

bilietai
Bilietus į einamuosius autobusų maršrutus, galite įsigyti Plungės autobusų stoties kasoje ir autobusuose

Paskutinį kartą redaguota: 2024-01-02
Skip to content