Naujienos


Miesto maršrutų tvarkaraščiai karantino laikotarpiu nuo 2020-04-01

Miesto tvarkaraštis Nr.5

Miesto tvarkaraštis Nr.8A darbo dienomis

Miesto tvarkaraštis Nr.8A šeštadienį, sekmadienį

Miesto tvarkaraštis Nr.7

Miesto tvarkaraštis Nr.8

Miesto tvarkaraštis Nr.4 (Truikiai)

 

 

 Miesto maršrutų tvarkaraščiai karantino laikotarpiu nuo 2020-03-17 iki 2020-03-31

Miesto tvarkaraštis karantino laikotarpiu 5

Miesto tvarkaraštis karantino laikotarpiu 8A d.d.

Miesto tvarkaraštis karantino laikotarpiu 8A š.s.

Miesto tvarkaraštis karantinio laikotarpiu 7

Miesto tvarkaraštis karantinio laikotarpiu 8

Miesto tvarkaraštis karantinio laikotarpiu(Truikiai)

 

Priemiesčio tvarkaraštis karantino laikotarpiu


Gerb. Plungės miesto ir rajono gyventojai,

Dėl valstybės mastu paskelbto karantino keičiami ir UAB „Plungės autobusų parko“ maršrutų grafikai.

Siekiant sumažinti galimų kontaktų visuomeniniame transporte, apribojamas autobusų reisų skaičius, paliekant tik rytinius ir vakarinius, o Plungės mieste – dar ir popietinius  reisus.

Smulkus pakeistas grafikas bus netrukus paskelbtas atskiru pranešimu.

Prašome sekti informaciją Plungės r. savivaldybės interneto puslapyje www.plunge.lt ir   UAB „Plungės autobusų parkas“ interneto puslapyje www.plungesap.lt .

Kilus neaiškumui prašome skambinti autobusų stoties informacijos telefonu: (8-448) 52 333.

Siekiant padėti savivaldybės gyventojams, š.m. kovo 17 – 31 dienomis Plungės mieste ir rajone keleiviai bus vežami nemokamai.


SKELBIMAS

DĖL KANDIDATŲ Į UAB „PLUNGĖS AUTOBUSŲ PARKAS“ NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VIETĄ ATRANKOS

 

UAB „Plungės autobusų parkas“ (toliau – Bendrovė), juridinio asmens kodas 269814430, adresas: Pramonės pr.13B, LT-90112 Plungė.:

  1. Skelbiama kandidatų atranka į Bendrovės nepriklausomų valdybos narių vietas:

1.1. vieno kandidato, turinčio kompetenciją finansų arba teisės srityje;

Bendrovės interneto svetainės adresas: www.plungesap.lt

  1. Bendrovės adresas, elektroninio pašto adresas ir kiti būdai, kuriais kandidatai gali pateikti dokumentus:

2.1. paštu (registruotu laišku) arba įteikti asmeniškai adresu:

UAB „Plungės autobusų parkas“, Pramonės pr.,  LT-90112 Plungė., II aukštas, administracijos  kabinetas. Darbo laikas: pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 8.00 val. iki 16.00 val., pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val., penktadieniais nuo 8.00 val. iki 15.00 val. ;

2.2. elektroniniu paštu  info@plungesap.lt, nurodant laiško dalyką „Valdybos narių atranka“;

2.3. išsiųsti per kurjerių tarnybą adresu: UAB „Plungės autobusų parkas“, Pramonės pr.,  LT-90112 Plungė

     3. Atrankos būdas: pokalbis.

Atranką vykdys Plungės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta Atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“.

  1. Laikotarpis, kuriam kandidatai renkami į Bendrovės valdybos nepriklausomų narių vietas: 4 (ketverių) metų kadencija.

 

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:

5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;

5.2. turi būti neatimta ir neapribota teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;

5.3. turi nebūti per pastaruosius 5 metus kandidatas atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;

5.4.turi būti nesusijęs su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis ryšiais, dėl kurių einant kolegialaus organo nepriklausomo nario pareigas kiltų interesų konfliktas..

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:

6.1. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, atranką inicijuojančio subjekto ar jam pavaldaus juridinio asmens valstybės tarnautojas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų;

6.2. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens vadovas ar darbuotojas ir paskutinius vienerius metus turi būti nėjęs tokių pareigų ir negavęs atlygio iš tos įmonės ar susijusio juridinio asmens, išskyrus atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.3. turi nebūti įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens dalyvis, šių juridinių asmenų dalyvių atstovas;

6.4. turi neturėti reikšmingų verslo ryšių su ta įmone, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar su susijusiu juridiniu asmeniu nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių juridinio asmens dalyvis ar vadovas. Turinčiu reikšmingų verslo ryšių laikomas fizinis ar juridinis asmuo, kurio pajamos iš įmonės, jos dalyvio ar susijusio juridinio asmens per paskutinius 12 mėnesių yra didesnės nei 1000 eurų, išskyrus darbo užmokestį ar atlygį už kolegialaus organo ar komiteto nario pareigas;

6.5. paskutinius dvejus metus turi nebūti audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, ar susijusio juridinio asmens auditą, partneriu, dalyviu, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;

6.6. turi nebūti tos įmonės, į kurios kolegialų organą pretenduoja, kolegialaus organo nariu ilgiau kaip 10 metų. Šis laikotarpis apskaičiuojamas prie būsimo kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpio, kuriam kandidatas būtų skiriamas, pridedant praėjusius tos pačios įmonės kolegialaus organo nario pareigų ėjimo laikotarpius, tarp kurių yra ne didesnis kaip vienerių metų laiko tarpas;

6.7. turi nebūti daugiau nei trijų (įskaitant įmonę, į kurios kolegialų organą pretenduoja) to paties atranką inicijuojančio subjekto valdomų įmonių kolegialių organų nariu.

kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti Bendrovės vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat Bendrovės darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;

  1. Kandidatai į nepriklausomų valdybos narių vietas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

7.1. kandidatas, turintis kompetencijų finansų (finansų valdymo, finansų analizės ar audito) arba teisės srityje, kurią patvirtina patvirtina 3 metų darbo patirtis: juridinio asmens finansininku ar ekonomistu, arba finansų konsultavimo srityje, arba finansinių paslaugų srityje, arba finansų ar ekonominės analizės srityje arba teisininko darbo patirtis;

8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:

8.1. kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas);

8.2. kandidato gyvenimo aprašymas;

8.3. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija;

8.4. aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą patvirtinančio dokumento kopija;

8.5. kiti reikalingi dokumentai ar jų kopijos, patvirtinantys, kad kandidatas atitinka šio skelbimo 7 punkte nurodytus specialiuosius reikalavimus;

8.6. kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

  1. Kandidato dokumentų priėmimo terminas:

Kandidatai dokumentus UAB „Plungės autobusų parkas“ turi pateikti ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo šio pranešimo viešo paskelbimo Bendrovės interneto svetainėje dienos, t. y. iki 2020 m. kovo 30 d.

  1. UAB „Plungės autobusų parkas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:

1) vyriausia buhalterė Daiva Venckuvienė, tel. (8 448) 5 3798,

El. paštas: info@plungesap.lt;

2) Direktorius Rimantas Kmieliauskas, tel. (8 448) 5 3753,

El. paštas:  r.kmieliauskas@plungesap.lt.

 

 

 PRIDEDAMA:

1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (1 priedas)

2. Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese(2 priedas) 

 

 Pastaba: priedai  pateikiami interneto svetainėje www.plungesap.lt

 

 

 

Puslapis "Naujienos" atnaujintas 2020-03-31