UAB “Plungės autobusų parkas” Valdyba skelbia konkursą UAB “Plungės autobusų parkas” Direktoriaus (-ės) pareigoms užimti.

Pagrindinės funkcijos:
• Rengti ir įgyvendinti Bendrovės strategiją;
• Organizuoti kasdienę Bendrovės veiklą, komandos stiprinimas ir motyvavimas;
• Užtikrinti sklandžią komunikaciją su akcininku/valdyba (savalaikiai teikiant ataskaitas ir pasiūlymus);

Reikalavimai:
• Aukštasis išsilavinimas;
• Vadovaujamo darbo patirtis ne mažiau kaip 3 metai (vadovaujant organizacijai arba padaliniui ne mažiau kaip 10-ies asmenų grupei);
• Mokėti kaupti, valdyti, analizuoti, sisteminti, aiškiai ir argumentuotai pateikti informaciją žodžiu ir raštu;
• Mokėti naudotis informacinėmis technologijomis, dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.
• Žinoti ekonomikos, teisės, vadybos, finansų, personalo valdymo, administravimo bei darbo santykių reguliavimo pagrindus ir gebėti taikyti šias žinias, organizuojant bei planuojant įmonės veiklą;
• Išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymą, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymą, Lietuvos Respublikos darbo kodeksą bei kitus su transporto ir keleivių vežimo veikla susijusius teisės aktus;
• Būti nepriekaištingos reputacijos, kaip ji yra apibrėžta teisės aktuose.

Privalumai:
• Žinios ir patirtis, dirbant savivaldybių įsteigtų ar valdomų bendrovių vadovaujamose pareigose;
• Yra susipažinęs su viešuosius pirkimus reglamentuojančiais teisės aktais;
• Anglų kalbos mokėjimas (žodžiu, raštu ne mažesniu kaip B2 lygiu);
• Turi transporto vadybininko kompetencijos pažymėjimą;
• Darbo patirtis transporto veikla užsiimančioje bendrovėje.

Dokumentai, kuriuos turi pateikti kandidatai:
• Prašymą, leisti dalyvauti konkurse (nuoroda į formą);
• Asmens tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopiją;
• Gyvenimo aprašymą (CV);
• Išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
• Kitų dokumentų, pagrindžiančių kandidato atitikimą reikalavimams kopijos;
• Užpildytą kandidato anketą (nuoroda į formą);
• Savo kaip Bendrovės direktoriaus, veiklos programą.

Pareiginės algos koeficientas: 13

Kandidatų atrankos būdas – testas žodžiu (pokalbis), veiklos programos pristatymas. Pokalbį vykdo Bendrovės valdyba. Kandidatas pateikia dokumentus asmeniškai (užklijuotame voke), registruotu laišku (adresu: Pramonės pr. 13b, Plungė, LT-90112) arba elektroniniu paštu (pasirašant elektroniniu parašu) info@plungesap.lt. Dokumentai priimami 10 darbo dienų nuo konkurso paskelbimo rajoniniame laikraštyje, interneto svetainėje www.plungesap.lt ir Plungės rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www.plunge.lt dienos. Telefonas pasiteiravimui 8 448 53753.

Paskutinį kartą redaguota: 2021-07-02
Skip to content