Teisės aktai


Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklėspatvirtintos Susisiekimo ministerijos 1997 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 130 (Žin., 1997, Nr. 34-859);


Puslapis "Teisės aktai" atnaujintas 2021-01-27