Teisės aktai


Keleivių ir bagažo vežimo kelių transportu taisyklės, patvirtintos Susisiekimo ministerijos 2011 m. balandžio 13 d. Įsakymu Nr. 3-223 (Žin., 1996, Nr. 119-2772);

Lietuvos Respublikos kelių transporto kodeksas, priimtas Lietuvos Respublikos Seimo 1996m. lapkričio 19d. Nr. I-1628; 

Autobusų stočių veiklos nuostatai, patvirtinti Susisiekimo ministerijos 2003m. gruodžio 31d. Įsakymu Nr. 3-734 (Žin., 1996, Nr. 119-2772)

 

 


Puslapis "Teisės aktai" atnaujintas 2021-02-25