Darbo užmokestis


Informacija apie UAB "Plungės autobusų parko" darbuotojų atlyginimus pateikiama vadovaujantis Teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų įstatymu ir Vyriausybės nutarimu patvirtintu bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašu.

Pareigybės pavadinimas 2016 m. vidutinis
darbuotojų skaičius
2016 m. Vidutinis darbo
užmokestis (eur.)
2016 m. IV ketv. vidutinis
darbuotojų skaičius
2016 m. IV ketvirčio
VDU (eur.)
Direktorius 1
1  
Vyr. specialistai 3
3  
Stoties informatoriai 2
2  
Vairuotojai 14 14  
Kitas personalas 4   4
 

 

 

 

 

 


Darbuotojų premijavimo bei vienkartinių materialinių pašalpų mokėjimo nuostatai
Darbuotojų priedų prie atlyginimo mokėjimo nuostatai

Puslapis "Darbo užmokestis" atnaujintas 2017-01-09